ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
PDF พิมพ์ อีเมล
ผลิตภัณฑ์ของเรา
           จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็น บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุหีบห่อสินค้า ซึ่งเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกทั้งกระดาษสีขาว และสีน้ำ -ตาล 3 ชั้น และ 5 ชั้น และผลิตไส้ Partition ด้วย โดยกล่องนั้นจะเป็นชนิดพิมพ์หรือไม่ พิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
กล่องกระดาษลูกฟูก
กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)
กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)
กล่องฝาครอบ – FTD (Full Telescope Design Style Box)
กล่องไดคัท (Die-Cut)
ถาดรอง (Tray)
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
ชนิดของกระดาษคราฟท์
           กระดาษคราฟท์ที่เรานำมาทำแผ่นกระดาษลูกฟูก มีหลายประเภท หลากสีสัน และคุณภาพการนำไปใช้งานก็แตกต่างกัน โดยหลักๆ เกรดกระดาษที่ใช้ มีดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
ประเภทของแผ่นกระดาษลูกฟูก
Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)
Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)
Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
กระบวนการผลิตกล่อง
         การผลิตกล่องกระดาษ เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีวัตถุดิบ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิตกล่องดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
PDF พิมพ์ อีเมล
ระบบการขนส่ง
         บริษัทจัดทีมงานในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยมี ทั้งรถยนต์ขนส่งตั้งแต่ 4 ล้อขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ จนกระทั้งรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อให้ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกเวลา โดยที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบซึ่งติดกับถนน วงแหวนรอบนอก และทางด่วนจึงทำให้การคมนาคมสะดวก ส่งสินค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาตามความต้องการ
อ่านเพิ่มเติม...