กล่องกระดาษลูกฟูก
PDF พิมพ์ อีเมล
กล่องกระดาษลูกฟูก
กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)
กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)
กล่องฝาครอบ – FTD (Full Telescope Design Style Box)
กล่องไดคัท (Die-Cut)
ถาดรอง (Tray)


 
         กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน – RSC (Regular Slotted Container)
                     ลักษณะ : เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง
                                     ฝาด้านบน และด้านล่างชนกันสนิท ฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่
                                     กึ่งกลางด้านความยาวของกลอง การขึ้นรูปกล่องจะมีทั้ง แบบทากาว
                                     และแบบลวดเย็บด้านข้างกล่อง
                     การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป ที่มีความแข็งแรงพอประมาณ


         กล่องฝาเกย – OSC (Overlap Slotted Container)
                     ลักษณะ : เป็นกล่อง 4 เหลี่ยมเปิดได้ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบน
                                     และด้านล่างมีลักษณะเกยกัน
                     การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป มีความแข็งแรงมาก สามารถป้องกันการสูญหาย
                                     ของสินค้าที่บรรจุได้


        กล่องฝาครอบ – FTD (Full Telescope Design Style Box)
                     ลักษณะ : เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่องเปิดด้านล่าง 1 กล่อง
                                     และ เปิดด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันสนิท
                     การใช้งาน : ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าที่ให้เห็นได้ชัดเจน ในขณะที่กล่อง
                                     เปิด หรือต้องการระบายอากาศ


        กล่องไดคัท (Die-Cut)
                    ลักษณะ : ขึ้นอยู่กับความต้องการ และลักษณะของสินค้า มีความแข็งแรง สวยงาม
                                    สามารถทำตามรูปร่างของสินค้าได้
                    การใช้งาน : รูปแบบที่สวยงาม สามารถออกแบบการใช้งานได้ตามความ ต้องการ
 
        ถาดรอง (Tray)
                    ลักษณะ : เป็นถาดมีผนัง 4 ด้าน
                    การใช้งาน : นิยมใช้บรรจุสินค้าประเภทขวด หรือกระป๋อง

 

        Partition
                   ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบของกล่อง
                   การใช้งาน : ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรง กันสินค้าภายในไม่ให้เสียดสี