ผลิตภัณฑ์ของเรา
PDF พิมพ์ อีเมล
ผลิตภัณฑ์ของเรา
           จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็น บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุหีบห่อสินค้า ซึ่งเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกทั้งกระดาษสีขาว และสีน้ำ -ตาล 3 ชั้น และ 5 ชั้น และผลิตไส้ Partition ด้วย โดยกล่องนั้นจะเป็นชนิดพิมพ์หรือไม่ พิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
   ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคโทรนิค , อุตสาหกรรม อาหาร เป็นต้น ด้วยสินค้าและบริการคุณภาพ ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้